Her kan du finde de mest stillede spørgsmål vedrørende seniorcity2020. Listen vil blive løbende opdateret i takt med at vi får spørgsmål ind omkring lejren.


Hvordan bor man på lejren?
Hver kreds bor for sig i deres egen lille standlejr. I denne lejr sørger man selv for at opsætte sovepladser, lave bålsted, madlavning osv.

Hvad kommer lejren til at koste?
Den endelige pris på lejren er ikke blevet fastsat endnu. En leder i kredsen tæller også som deltager på lejren og kommer til at betale samme pris som seniorerne.

Hvem skal bo sammen?
Alle på lejren skal tilmelde sig i forbindelse med en kreds.
Som senior kan man ikke deltage uden at være tilknyttet en kreds.

Kredsene imellem må gerne tage kontakt til hinanden og forsøge at lave en større standlejr sammen. D.v.s. hvis du har en nabokreds du gerne vil deltage sammen med må du gerne tilmelde dig igennem dem. Hvis du tilmelder dig igennem en anden kreds end din egen, skal vi dog have en godkendelse fra din egen kreds på dette først.

Hvad med madlavning?
Som på landslejremanér vil der hver dag åbne et mad udleveringstelt hvor hver enkelt standlejr kan gå ned og hente de varer de skal bruge til morgenmad, frokost og aftensmad. På lejren skal hver kreds altså lave alle måltider selv, undtagelsesvis har vi nogle måltider med fællesspisning for hele lejren.


Hvor gammel skal man være for at deltage?
Man skal være senior. I FDF regnes man som senior fra det halvår man fylder 15 til det halvår man fylder 19. dvs. Hvis du er mellem 15 og 18 i halvåret fra 1. Januar til 30. Juni 2020 kan du tage med som deltager på Seniorcity.

Hvis du er 14 år og fylder 15 imellem d. 1/1 og d. 30/6 2020 må du gerne deltage på lejren.

Hvis du er 18 år og fylder 19 imellem d. 1/1 og d. 30/6 må du gerne deltage på lejren.

Hvis du 14 år og først har fødselsdag efter d. 30/6 2020 kan du ikke deltage på lejren.

Hvis du allerede er fyldt 19 år d. 1/1 2020 kan du ikke deltage som senior på lejren.

Hvad er lederens rolle på lejren?
Som udgangspunkt er lederens rolle på lejren at have ansvaret for seniorerne. Seniorcity er en FDF lejr og ikke en festival hvilket betyder at vi har nogle retningslinjer vi skal holde os indenfor. Du som leder er vores kontaktperson til kredsen under hele lejren og det er dig der koordinerer afhentning af mad, koordinerer madlavning, og generelt er rollemodel for seniorerne i din kreds under hele lejren.

På lejren vil der være mange forskellige aktiviteter. 3 ud af 7 dage vil der være aktivitetsmoduler man kan booke sig ind på og disse moduler kan alle seniorer og ledere tilmelde sig. Som leder er det derfor tanken at du deltager på lige vilkår med seniorerne på disse moduler.

Udover disse moduldage vil der være dage med fællesaktiviteter, til disse vil der fra gang til gang være brug for hjælpende hænder fra lederne ude i kredsene. Hvilke opgaver der er behov for at få løst kommer der mere info omkring frem mod lejren. Hvis man som leder ikke har fået en opgave til en fællesaktivitet deltager man på lige fod med seniorerne.

Vi anbefaler at kredsene har både en kvindelig og en mandling leder med på lejren.


Jeg er 18 eller 19 år og er både senior og leder i min kreds, kan jeg være leder for en gruppe af seniorer i kredsen?
Du kan godt være leder for en gruppe af seniorer også hvis du er 18 år gammel. Dog skal du bemærke at der som minimum altid skal være 1 leder på minimum 18 år i en standlejr. Dog anbefaler vi, som ovenfor nævnt, at der er en af hvert køn over 18 år med på lejren. Det er lederen vi har kontakten med og lederen der har ansvaret for gruppen af seniorer.

Hvornår kan man tilmelde sig?
Vi åbner op for tilmeldingen i slutningen af 2019, link til denne kan man finde på siden her.

Hvordan ser lejrens program ud?
En skitse for lejrens program kan du se herunder.
Bemærk at dette program kan ændre sig jo længere vi kommer frem mod lejren.Du er altid velkommen til at kontakte udvalget hvis du måtte have yderligere spørgsmål, enten via facebook eller email.